آمار

شما اینجا هستید

حج ناتمام

تحلیلی پیرامون قیام تاریخی امام حسین (ع)
قسمت سوم: پیام امام حسین علیه السلام به نخبگان جامعه اسلامی در حج( منی) چه بود؟

حج ناتمام

سوال؛ پیام امام حسین علیه السلام به نخبگان جامعه اسلامی در حج( منی) چه بود ؟
ادامه خطبه  از کتاب تحف العقول ؛

حسن بن علي بن شعبه، از دانشمندان بزرگ قرن چهارم در ادامه ی خطبه امام در حج، چنین می نوسید؛
«...خداوند فرمان جلوگيري از منكرات و بازداشتن مردم از آنها را داده است، ولي شما از آن غافليد. مصيبت شما عالمان امت از همه بيشتر است، زيرا موقعيت و منزلت عالمان دين مورد تعرض قرار گرفته است، و اي كاش اين را مي دانستيد. زمام امور بايد در دست كساني باشد كه عالم به احكام خدا و امين بر حلال و حرام او هستند و شما داراي اين مقام بوديد و از دستتان گرفتند، و هنگامي اين مقام را از شما گرفتند كه از پيرامون حق پراكنده شديد، و با وجود دليل روشن، در سنت پيامبر اختلاف ورزيديد. اگر در راه خدا مشكلات را تحمل كرده ودر برابر آزارها و فشارها شكيبايي از خود نشان مي داديد، زمام امور در قبضه شما قرار مي گرفت و همة امور زير نظر شما اداره مي شد، ولي شما ستمگران را بر مقدّرات خود مسلط ساختيد و امور خدا (حكومت) را به آنها واگذار كرديد تا حلال و حرام را در هم آميزند و در شهوات و هوسرانيهاي خود غوطه خورند. آنان را بر اين مقام مسلط نساخت مگر گريز شما از مرگ و دلبستگيتان به زندگي چند روزة دنيا. شما با اين كوتاهي در انجام وظيفه، ناتوانان را زير دست آنها قرار داديد تا گروهي را برده و مقهور خويش، و گروه ديگر را براي زندگي توأم با شكست، بيچاره سازند، و به پيروي از اشرار، و در اثر گستاخي در پشگاه خداوند جبار، در ادارة حكومت، به ميل و هواي خود رفتار كنند ودل به رسوايي و هوسراني بسپارند. در هر شهري از شهرها، گوينده اي( مزدور را براي تبليغ اهدافشان) بر فراز منبر مي فرستند، و همة كشور اسلامي در قبضة آنهاست، و دستشان در همه جا باز است و مردم بردة آنان و در اختيار آنان هستند، هر ستمي كه بر اين مردم بي پناه كنند، مردم نمي توانند از خود دفاع كنند. دسته اي از اين قوم، زورگو و معاندند كه بر هر ناتوان و ضعيفي فشار مي آورند، و برخي ديگر فرمانرواياني هستند كه به خداي زنده كننده و ميراننده عقيده اي ندارند..».این خطبه ادامه دارد...
نتیجه
آفت بزرگی که نخبگان جامعه اسلامی را تهدید می نماید، دقیقا همین نکته ای است که امام حسین(ع) در تردید به ورود چنین قیام مهمی ، نزد فریفتگان به دنیا اعلام می دارد نکته ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نیز بسیار بدان اشاره دارند...

پژوهشگر: وحید متشکر

 

انتهای پیام/14

+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید