آمار

شما اینجا هستید

حج ناتمام

تحلیلی پیرامون قیام تاریخی امام حسین (ع)
قسمت اول: حرکت امام حسین (ع) از مکه بسوی کوفه.

سوال اصلي و بزرگ اين است كه چه شد امام حسين (ع) در ابتداي امر مدينه را به قصد مكه ترك گفت ؟

سوال فرعي در راستاي اين سوال اصلي اينكه چرا امام حسين (ع) مكه را به قصد كوفه ترك كرد ؟

كساني كه اهل تأمل و دقت در تاريخ امام حسين (ع) هستند متوجه ميشوند كه پاسخ سوال فرعيه بالا در دل سوال اصلي مي باشد.
نظام جاهليه مدرن شده به سبك اسلامي  عربي(تبديل امامت الهي به خلافت شيخين) هر ساعت و هر لحظه مسلمانان را از جامعه اصيل اسلامي دور ميساخت.
چنانچه با روي كار آمدن معاويه اين قضيه (انحراف) شدت بيشتري (تبديل خلافت به سلطنت) پيدا كرد و امام حسين (ع) به عنوان نماينده اصيل امامت الهي تقابل و جنگ با معاويه را بر خود واجب ميدانست ليكن عرصه و شرايط محيطي سياسي امنيتي اجتماعي و نظامي براي چنين قيامي هرگز محيا نبود.
اما با روي كار آمدن يزيد شرايط جنگ و تقابل با يزيد بر امام حسين (ع) تحميل شد .نقطه اوج اين تحميل شرايط، تهديد قتل و ترور امام حسين (ع) در مكه معظمه ميباشد.چناچه دقيقاً به همين دليل ( نا امن شدن مدينه ) امام حسين (ع) مدينه را به جهت امنيت مكه ترك كرد امّا وقتي يزيد تمام حدود اسلامي را زير پا گذارد و مكه را نيز براي امام حسين (ع) نا امن ساخت امام حسين (ع) مجبور به ترك مكه نيز شد، ايشان در پاسخ اينكه چرا مكه را ترك ميكنند ميفرمايند : من نمي خواهم به جاي آن گوسفند قرباني باشم كه در مكه ذبح ميشود.
از سوي ديگر مردمان شيعه ي كوفه از مدت هاي قبل به دنبال قيام بر عليه نظام حاكم اموي بودن و الان كه متوجه حضور امام حسين (ع) در مكه شدن شرايط را براي نامه نگاري و دعوت گسترده از ايشان فراهم نمودن.
وسعت اين نامه نگاري ها چه از جهت كمي (برخي از نقل هاي تاريخي تا بيش از ١٨ هزار بيعت كننده با ايشان را ذكر كردند) و چه از جهت كيفي (هر چند شيعيان كوفه در اقليت بودن امّا عملكرد قوي آنها باعث شده بود جوّ قيام عليه نظام اموي تمام كوفه را در بر گرفته و حتي احزاب غير شيعي نيز امام حسين(ع) را در نامه هاي شور انگيز خود به كوفه دعوت نمودند).
كار به جايي رسيده بود كه به قول محققين و مورخين ،اگر امام حسين (ع) با وجود تمام اين شرايط  (نا امن شدن سرتاسر جهان اسلام به جز كوفه و نامه ها و دعوت هاي فراوان كوفيان از امام حسين (ع) ) به سمت كوفه حركت نمينمودند مورد مؤاخذه و شماتت تاريخ براي هميشه قرار ميگرفتند...
ادامه دارد...

نویسنده: وحید متشکر
انتهای پیام/14

+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید