آمار

شما اینجا هستید

در ساخت «مرگ بر آمریکا ۹۳» مشارکت کنید

اشگاه ترانه و موسیقی راه که سال گذشته ترانه های «مرگ بر آمریکا» و «گزینه های روی میز» را تولید کرده است در فراخوان امسال خود از شعرا و آهنگسازان دعوت کرده است با توجه به تقارن ۱۳آبان امسال با عاشورای حسینی؛ اشعار و ملودی های خود را متناسب با فضای محرم را برای این باشگاه ارسال کنند.

مرگ بر آمریکا

طاووس بهشت: باشگاه ترانه و موسیقی راه  که سال گذشته  ترانه های «مرگ بر آمریکا» و «گزینه های روی میز» را تولید کرده است در فراخوان امسال خود از شعرا و آهنگسازان دعوت کرده است با توجه به تقارن ۱۳آبان امسال با عاشورای حسینی؛ اشعار و ملودی های خود را متناسب با فضای محرم به نشانی اینترنتی Rahnava.ir ارسال دارند.

همچنین از اهالی فکر و فرهنگ درخواست می شود «مضامین و مفاهیم ضد استکباری» قابل ارائه در آثار شعری و موسیقایی را پیشنهاد کنند.

جهت ارسال آثار اینجا را کلیلک کنید.

دسته بندی: 
+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید