آمار

شما اینجا هستید

محمدرضا رحمتی

تحصيلات: 
دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی پزشکی
سمت در كانون: 
مدیر مسئول پایگاه خبری فرهنگی طاووس بهشت
سمت هاي پيشين: 
مسئول واحد کتابخانه و اطلاع رسانی_عضو مجمع القرآن مکتب المهدی(عج)_عضو گروه سرود مکتب المهدی
سوابق علمي و فرهنگي : 

عضو شورای پایگاه بسیج امام رضا(ع)
عضو هیئت موسس و هیئت مدیره مرکزآموزش و تحقیقات مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

عضو هیئت مدیره انجمن علمی برق و مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان