آمار

شما اینجا هستید

حسين عصاری آرانی

تحصيلات: 
كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی(روزنامه نگاری)
سمت در كانون: 
عضو فعال كانون
سمت هاي پيشين: 
عضو مجمع القرآن نوجوانان مكتب المهدی(عج)- عضو گروه علمی، فرهنگی- عضو انجمن علمی و تحقيقاتی
سوابق علمي و فرهنگي : 

    

 

 

 

 • سردبیر پایگاه اطلاع رسانی بنا
 • روزنامه همشهری (مشاور سردبیر همشهری محله و استان) (1392 تا 1393)
 • روزنامه همشهری (بخش استان ها، سردبیر روزنامه استان قزوین) (مهر 1391 تا 1392)
 • مسئول بخش ارتباطات و روابط عمومی خبرگزاری صادق نیوز (1391)
 • دبیر سرویس آموزش خبرگزاری صادق نیوز (1390 تا 3/1391)
 • دبیر سرویس فناوری خبرگزاری صادق نیوز (1390 تا 3/1391 )
 • دبیر سرویس عکس و آموزش کارآموزان عکاسی خبرگزاری صادق نیوز (1389 تا 6/1390)
 • دستیار تهیه کننده و عکاس گروه سیاسی شبکه تهران(1388 تا 5/1389)
 • عکاس و خبرنگار روزنامه جشنواره مطبوعات(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) (1388)
 • مسئول کانون عکس انجمن سینمای جوان شهرستان آران و بیدگل  (1388)
 • عضو هیئت موسس انجمن عکاسان کویر شهرستان آران و بیدگل
 • عکاسی آزاد
 • تدریس عکاسی، روزنامه نگاری و تبلیغات در رسانه