آمار

شما اینجا هستید

سید مصطفی میرحسینی

تحصيلات: 
کارشناسی ارشد
سمت در كانون: 
عضو معاونت پژوهشی
سمت هاي پيشين: 
عضو مجمع القرآن مکتب المهدی (عج)- عضو گروه سرود- عضو گروه علمی وفرهنگی -عضو واحد تیلیغات و امور مناسبت ها- عضو واحد فیلم و مستند سازی- عضو دفتر مستند سازی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس