آمار

شما اینجا هستید

نشريه

‌وضعیت نوحه در ایران را از «خیمه» بخوانید

جدید‌ترین شماره ماهنامه خیمه نشریه تخصصی هیئات و مجالس مذهبی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی حجت‌الاسلام محمد رضا زائری با مطالب و آثاری در حوزه‌های مختلف چاپ و منتشر شد.

خیمه

جدید‌ترین شماره ماهنامه خیمه نشریه تخصصی هیئات و مجالس مذهبی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی حجت‌الاسلام محمد رضا زائری با مطالب و آثاری در حوزه‌های مختلف چاپ و منتشر شد.

نشريه" بچه های مكتب"

"بچه های مكتب " ماهنامه‌ی داخلی مجمع‌القرآن نوجوانان مکتب‌المهدی(عج) است که حاصل تلاش اعضای كارگاه نشريه نويسی اين مجمع می باشد.
اين نشريه با مدير مسئولی حسين سعد آبادی منتشر می شود. برای دريافت نشريه اينجا را كليك كنيد.

"بچه های مكتب " ماهنامه‌ی داخلی مجمع‌القرآن نوجوانان مکتب‌المهدی(عج) است که حاصل تلاش اعضای كارگاه نشريه نويسی اين مجمع می باشد.
اين نشريه با مدير مسئولی حسين سعد آبادی منتشر می شود. برای دريافت نشريه اينجا را كليك كنيد.

شماره چهارم نشريه "خانه ما "منتشر شد

شماره چهارم نشريه "خانه ما "كاري از واحد نشريه مجمع القرآن نوجوانان مكتب المهدي (عج) شهرستان آران و بيدگل منتشر شد.

شماره چهارم نشريه "خانه ما "كاري از واحد نشريه مجمع القرآن نوجوانان مكتب المهدي (عج) شهرستان آران و بيدگل منتشر شد.

اشتراک در نشريه