آمار

شما اینجا هستید

مالک اشتر

دلیل اشاره رهبر معظم انقلاب به استقامت مالک اشتر چیست؟

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه شواری مركزی اتّحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، پیامی صادر فرمودند که این پیام توسط حجت الاسلام والمسلمین محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در اردوی آموزشی تشکیلاتی جهاد اکبر این اتحادیه دانشجویی قرائت شد و نکاتی را یادآور شد که به نظر می رسد بسیار جای تامل و واکاوی دارد.(اینجـــا) این پیام 190 کلمه‌ای و 5 بندی هرچند کوتاه است اما هر بندی از آن قابل توجه است.

مالک اشتر

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه شواری مركزی اتّحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، پیامی صادر فرمودند که این پیام توسط حجت الاسلام والمسلمین محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در اردوی آموزشی تشکیلاتی جهاد اکبر این اتحادیه دانشجویی قرائت شد و نکاتی را یادآور شد که به نظر می رسد بسیار جای تامل و واکاوی دارد.(اینجـــا) این پیام 190 کلمه‌ای و 5 بندی هرچند کوتاه است اما هر بندی از آن قابل توجه است.

اشتراک در مالک اشتر