آمار

شما اینجا هستید

شهیدحاج قاسم سلیمانی

توزیع ۳۰۰ بسته معیشتی در آران و بیدگل

در اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی ۳۰۰ بسته معیشتی در آران و بیدگل توزیع شد.

در اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی ۳۰۰ بسته معیشتی در آران و بیدگل توزیع شد.

اشتراک در شهیدحاج قاسم سلیمانی