آمار

شما اینجا هستید

سورنا ستاری

بهره برداری از نخستین دستگاه ژاکارد التکرونیکی بافت فرش در «پایتخت و قطب تولید فرش ماشینی ایران»

نخستین دستگاه ژاکارد الکترونیکی بافت فرش با حضور معاون فناوری رییس جمهور در آران و بیدگل به بهره برداری رسید.

بهره برداری از نخستین دستگاه ژاکارد التکرونیکی بافت فرش در «پایتخت و قطب تولید فرش ماشینی ایران»

نخستین دستگاه ژاکارد الکترونیکی بافت فرش با حضور معاون فناوری رییس جمهور در آران و بیدگل به بهره برداری رسید.

اشتراک در سورنا ستاری