آمار

شما اینجا هستید

سنگر

همایش "مسجد سنگر انقلاب"

مسؤول هیات امنا مسجد امام زمان (عج) محله عباس آباد آران و بیدگل از برگزاری همایش «مسجد سنگر انقلاب» و گردهمایی فعالان مساجد و کانون های فرهنگی هنری مساجد در این شهرستان خبر داد.

مسجد سنگر انقلاب

مسؤول هیات امنا مسجد امام زمان (عج) محله عباس آباد آران و بیدگل از برگزاری همایش «مسجد سنگر انقلاب» و گردهمایی فعالان مساجد و کانون های فرهنگی هنری مساجد در این شهرستان خبر داد.

نشریه «سنگر» ویژه هفته بسیج منتشر شد

«نشریه سنگر» نام گاهنامه ای است به صاحب امتیازی پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع) محله عباس آباد که به سردبیری حسین رحمتی منتشر می شود و شامل بخش های مختلفی از قبیل سرمقاله، اخبار، سبک زندگی، خاطره از شهدا و... است.

«نشریه سنگر» نام گاهنامه ای است به صاحب امتیازی پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع) محله عباس آباد که به سردبیری حسین رحمتی منتشر می شود و شامل بخش های مختلفی از قبیل سرمقاله، اخبار، سبک زندگی، خاطره از شهدا و... است.

نشريه سنگر منتشر شد

 نشريه سنگر گاهنامه داخلی پايگاه مقاومت بسيج امام رضا(ع) آران وبيدگل همزمان با روز جهانی قدس منتشر شد.

سنگر

 نشريه سنگر گاهنامه داخلی پايگاه مقاومت بسيج امام رضا(ع) آران وبيدگل همزمان با روز جهانی قدس منتشر شد.

کلیپ صوتی: سنگر عظیم

کلیپ صوتی از سخنان طلبه شهید ابوالفضل عباسی از مؤسسین کانون فرهنگی، هنری امام زمان(عج) با عنوان "سنگر عظیم"

کلیپ صوتی از سخنان طلبه شهید ابوالفضل عباسی از مؤسسین کانون فرهنگی، هنری امام زمان(عج) با عنوان "سنگر عظیم"

اشتراک در سنگر