آمار

شما اینجا هستید

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

سرود ملی با تدويني زيبا

شبکه «افق» از هشتم اسفندماه کار خود را به صورت رسمی آغاز و برای شروع از نماهنگی جدید برای «سرود جمهوری اسلامی» رونمایی کرد که در نوع خود خلاقانه و جوانانه تهیه شده و علاوه بر استفاده از نماهای زیبا و اثرگذار و افتخارآمیز، مفاهیمی نظیر وحدت اقوام ایرانی، جوانی و حرکت، ورزش ایرانی و پهلوانی، حجاب و معنویت و نیز نشاط و شعف را در خود گنجانیده است.

download

شبکه «افق» از هشتم اسفندماه کار خود را به صورت رسمی آغاز و برای شروع از نماهنگی جدید برای «سرود جمهوری اسلامی» رونمایی کرد که در نوع خود خلاقانه و جوانانه تهیه شده و علاوه بر استفاده از نماهای زیبا و اثرگذار و افتخارآمیز، مفاهیمی نظیر وحدت اقوام ایرانی، جوانی و حرکت، ورزش ایرانی و پهلوانی، حجاب و معنویت و نیز نشاط و شعف را در خود گنجانیده است.

اشتراک در سرود ملی جمهوری اسلامی ایران