آمار

شما اینجا هستید

رتبه برتر

کسب رتبه های برتر دانش آموزان آران و بیدگل در کنکور فنی و حرفه ای و کاردانش

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل از کسب  رتبه های برتر دانش آموزان آران و بیدگل در کنکور فنی و حرفه ای و کاردانش و به دنبال آن قبولی در دانشگاه های دولتی  خبر داد.

کسب رتبه های برتر دانش آموزان اران و بیدگل در کنکور فنی و حرفه ای و کاردانش

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل از کسب  رتبه های برتر دانش آموزان آران و بیدگل در کنکور فنی و حرفه ای و کاردانش و به دنبال آن قبولی در دانشگاه های دولتی  خبر داد.

پلیس آگاهی آران و بیدگل رتبه برتر کشور در زمینه کشف علمی جرایم

همزمان با هفته نیروی انتظامی، نشست خبری فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل با خبرنگاران برگزار شد.

همزمان با هفته نیروی انتظامی، نشست خبری فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل با خبرنگاران برگزار شد.

كسب رتبه برتر فيلم كوتاه برای عضو كانون

فیلم «الف مثل آب» ساختۀ مجید نظیمی آرانی ، موفق به کسب رتبۀ سوم  فیلم کوتاه داستانی پرسش مهر کشور شد.

فیلم «الف مثل آب» ساختۀ مجید نظیمی آرانی ، موفق به کسب رتبۀ سوم  فیلم کوتاه داستانی پرسش مهر کشور شد.

اشتراک در رتبه برتر