آمار

شما اینجا هستید

حافظ قرآن کریم

افتخاری ارزشمند برای کانون در عرصه قرآنی

محسن قبایی آرانی از حافظان قرآن كانون فرهنگی هنری امام زمان(عج) و از مسئولین مجمع القرآن مکتب المهدی(عج) در سی و چهارمین دوره از مسابقات قرآن کریم ارتش جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب افتخار شد.

محسن قبایی آرانی از حافظان قرآن كانون فرهنگی هنری امام زمان(عج) و از مسئولین مجمع القرآن مکتب المهدی(عج) در سی و چهارمین دوره از مسابقات قرآن کریم ارتش جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب افتخار شد.

اشتراک در حافظ قرآن کریم