آمار

شما اینجا هستید

بیمارستان

راه اندازی کلنیک تخصصی بیماریهای ریوی در شهرستان آران وبیدگل

 کلنیک تخصصی بیماریهای ریوی در شهرستان آران وبیدگل راه اندازی می گردد.

راه اندازی کلنیک تخصصی بیماریهای ریوی در شهرستان آران وبیدگل

 کلنیک تخصصی بیماریهای ریوی در شهرستان آران وبیدگل راه اندازی می گردد.

خطر شیوع دوباره کرونا

فرماندار آران و بیدگل گفت: مردم این شهرستان برای مقابله با کرونا و جلوگیری از شیوع این ویروس تا کنون افزون بر ۸۰ میلیارد ریال کمک کردند.

فرماندار آران و بیدگل گفت: مردم این شهرستان برای مقابله با کرونا و جلوگیری از شیوع این ویروس تا کنون افزون بر ۸۰ میلیارد ریال کمک کردند.

تقدیر از فرشتگان سپید پوش

۲۰۰ نفر از مدافعان سلامت آران‌وبیدگل روز جمعه در آیینی با حضور جمعی از مسوولان و مجمع خیرین سلامت این شهرستان با اهدای هدایایی به ارزش ۳۶۰ میلیون ریال قدردانی شدند.

۲۰۰ نفر از مدافعان سلامت آران‌وبیدگل روز جمعه در آیینی با حضور جمعی از مسوولان و مجمع خیرین سلامت این شهرستان با اهدای هدایایی به ارزش ۳۶۰ میلیون ریال قدردانی شدند.

اشتراک در بیمارستان