آمار

شما اینجا هستید

اهدا

اهدای ده هزار ماسک به مناطق محروم شهرستان آران و بیدگل

خیر نیکو کار ده هزارماسک به مناطق محروم شهرستان آران وبیدگل اهدا کرد.

اهدای ده هزار ماسک به مناطق محروم شهرستان آران و بیدگل

خیر نیکو کار ده هزارماسک به مناطق محروم شهرستان آران وبیدگل اهدا کرد.

اهدای ۴ هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی آران و بیدگل

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آران و بیدگل از اهدای سه هزار و ۸۳۸ جلدکتاب در دومین جشنواره اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی این شهرستان خبر داد.

اهدای ۴ هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی آران و بیدگل

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آران و بیدگل از اهدای سه هزار و ۸۳۸ جلدکتاب در دومین جشنواره اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی این شهرستان خبر داد.

دومین جشنواره اهدای کتاب به کتابخانه‌های عمومی در آران و بیدگل

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آران و بیدگل از برگزاری دومین جشنواره اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی با عنوان «بحار کتاب انوار دانایی » در این شهرستان خبر داد.

دومین جشنواره اهدای کتاب به کتابخانه‌های عمومی در آران و بیدگل

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان آران و بیدگل از برگزاری دومین جشنواره اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی با عنوان «بحار کتاب انوار دانایی » در این شهرستان خبر داد.

اشتراک در اهدا