آمار

شما اینجا هستید

آران وبيدگل

حافظ كل قرآنی كه گچ كاری می كند

روح الله رعيت مقدم آرانی كارگرجوان ( گچ كار ) که با عنایت الهی و به طرز شگفت‌ آوری حافظ کل قرآن کریم شده است اين جوان از جنس نور و روشنی خورشید خطه کویری شهرستان آران و بیدگل بی آنکه تحصیلاتش از دوران ابتدایی فزون یافته باشد.توانسته حافظ كل قرآن كريم شود.

روح الله رعیت مقدم

روح الله رعيت مقدم آرانی كارگرجوان ( گچ كار ) که با عنایت الهی و به طرز شگفت‌ آوری حافظ کل قرآن کریم شده است اين جوان از جنس نور و روشنی خورشید خطه کویری شهرستان آران و بیدگل بی آنکه تحصیلاتش از دوران ابتدایی فزون یافته باشد.توانسته حافظ كل قرآن كريم شود.

صفحه‌ها

اشتراک در آران وبيدگل