آمار

شما اینجا هستید

حج ناتمام

تحلیلی پیرامون قیام تاریخی امام حسین (ع)
قسمت دوم: خطبه امام حسین (ع) در منی

حج ناتمام

سوال ؛ امام حسین علیه السلام در چادر خود واقع در منی چه فرمودند؟

بهتر است پاسخ به این سوال را از زبان سليم بن قيس الكوفي و امین الاسلام طبرسي، دو مورخ و محقق تاریخ اسلام بپرسیم، این دو نفر در کتاب خودشان اینگونه آورده اند؛
يك يا دو سال پيش از مرگ معاويه كه فشار نسبت به شيعيان از طرف حكومت وي به اوج شدت رسيده بود، امام حسين(ع) به حج مشرف شدند و در حالي كه « عبدالله بن عباس» و « عبدالله بن جعفر» آن حضرت را همراهي مي كردند، از صحابه و تابعين و بزرگان آن روز جامعة اسلامي كه به پاكي و صلاح شهرت داشتند، و نيز عموم بني هاشم خواست كه در چادر او واقع در « مني» اجتماع كنند. بالغ بر هفتصد نفر از تابعين و دويست نفر از صحابه در چادر آن حضرت گرد آمدند. آنگاه امام بپا خواست و سخناني به اين شرح ايراد نمودند:
« ديديد كه اين مرد زورگو و ستمگر با ما و شيعيان ما چه كرد؟ من در اين جا مطالبي با شما در ميان مي گذارم، اگر درست بود، تصديق، و اگر دروغ بود، تكذيب كنيد. سخنان مرا بشنويد و گفتار مرا بنويسيد؛ وقتي كه به شهرها و ميان قبايل خود برگشتيد، با افراد مورد اعتماد و اطمينان در ميان بگذاريد و آنا را به رهبري ما دعوت كنيد، زيرا مي ترسم اين موضوع به دست فراموشي سپرده شود و حق نابود و مغلوب گردد».
حسن بن علي بن شعبه، از دانشمندان بزرگ قرن چهارم، در كتاب«تحف العقول» این خطبه را از امام حسين(ع) نقل كرده، اين همان خطبه اي است كه حضرت در مني ايراد نموده اند.
به مناسبت اهميت موضوع و ابعاد مسئله ی قیام و حرکت امام به کوفه، ترجمة بخش هايي از اين خطبه آورده می شود: «...اي رجال مقتدر! شما گروهي هستيد كه به دانش و نيكي و خيرخواهي شهرت يافته ايد، در پرتو دين خدا در دل هاي مردم، عظمت و مهابت يافته ايد، شرافتمند از شما حساب مي برد و ضعيف و ناتوان شما را گرامي مي دارد، و كساني كه با شما هم پايه و درجه اند و بر آنها حق نعمتي نداريد شما را برخود مقدم مي دارند... من بر شما، كه بر گردن خدا منت مي نهيد مي ترسم كه از طرف خدا بر شما عذاب و گرفتاري فرود آيد، زيرا شما به مقام بزرگي رسيده ايد كه ديگران دارا نيستند و بر ديگران برتري يافته ايد، نيكان و پاكان را احترام نمي كنيد، در صورتي كه شما به خاطر خدا در ميان مردم مورد احترام هستيد. شما به چشم خود مي بينيد كه پيمانهاي الهي را مي شكنند و با قوانين خدا مخالفت ميكنند، ولي بيم و هراسي به خود راه نمي دهيد. از نقض عهد و پيمان پدرانتان به هراس مي افتيد، ولي به اين كه پيمان هاي رسول خدا شكسته يا خوار و بي مقدار گشته است هيچ اهميت نمي دهيد. افراد كور و لال و زمينگير در كشورهاي اسلامي بدون سرپرست و مراقبت مانده¬اند و بر آنها رحم نمي شود، امّا شما در خور موقعيت و منزلت خويش كاري نمي¬كنيد، و با كسي هم كه وظيفة خود را در اين زمينه انجام مي دهد ياري و همكاري نمي¬كنيد، و با سازش و همكاري و مسامحه با ستمكاران، خود را آسوده مي داريد.... این خطبه ادامه دارد...
نتیجه
در این خطبه امام حسین (ع) به وضوح به نقش بسیار مهم و سازنده خواص اشاره دارند و با توجه به نوع دیدگاه خودشان در زمینه قیام و اهمیت بسیار بالای آن، حتی در زمان معاویه خواستار اعلام مواضع روشن و واضح از سوی نخبگان و خواص جامعه به عنوان نمایندگان جریان های شاخص مناطق مهم اسلامی، در برابر این حرکت و قیام بر ضد بنی امیه می شوند

پژوهشگر: وحید متشکر

 

انتهای پیام/14

+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید