آمار

شما اینجا هستید

عضو مكتب المهدی (عج) حافظ كل قرآن شد

حسین  نوروزی از اعضای مجمع القرآن مكتب المهدی (عج) حافظ كل قرآن كريم شد.  

طاووس بهشت: حسین  نوروزی از اعضای مجمع القرآن مكتب المهدی (عج) حافظ كل قرآن كريم شد.  اين نوجوان ۱۴ ساله، با همکاری استاد خود ابوالفضل رحیم  توانست در مدت ۲سال کل قرآن را حفظ نماید.

دسته بندی: 
+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید