آمار

شما اینجا هستید

تکلیف‌گرایی اسلامی سر لوحه کارهای فرهنگی باشد

 در فعالیت‌های فرهنگی باید طرف حساب مدیران فرهنگی، پروردگار باشد و نباید این فعالیت های فرهنگی به سمت ریا کردن بلغزد و از راه اصلی خود خارج شودلذا ضرورت داد تا در این فعالیت ها اصل نگاه جهادی مورد توجه قرار  گیرد.

حسن رحیم پور

طاووس بهشت: حسن رحیم‌پور ازغدی، چهارشنبه شب در گردهمایی مدیران کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مشهد در حسینیه هراتی‌ها، اظهار کرد: در فعالیت‌های فرهنگی باید طرف حساب مدیران فرهنگی، پروردگار باشد و نباید این فعالیت های فرهنگی به سمت ریا کردن بلغزد و از راه اصلی خود خارج شودلذا ضرورت داد تا در این فعالیت ها اصل نگاه جهادی مورد توجه قرار  گیرد.

وی با تاکید بر اینکه تقویت روحیه جهادی، انگیزه‌های ارزشی را در جامعه رشد و توسعه می‌دهد، افزود: در اغلب آیات و روایات توجه به سخت بودن فعالیت‌های فرهنگی مسجدی تاکید و یادآوری شده زیرا نگاه جهادی مهم‌ترین نگاه در فعالیت‌های فرهنگی است.

عضو شورای انقلاب فرهنگی عنوان کرد: جهاد فرهنگی و مبارزه با تهاجمات آن به قدری سخت و دشوار است که پیامبر اکرم(ص) آن را نبردی بزرگ می‌داند زیرا ایشان می فرمودند: جنگ تن به تن در جبهه جهادی کوچک است ولی جهاد عظیم بعد از این نبرد آغاز می‌شود و در این مسیر باید به مبارزه با دیکتاتور درون خود و تهاجمات فرهنگی برخاست.

طرف حساب مدیران فرهنگی، پروردگار باشد

وی تصریح کرد: در فعالیت‌های فرهنگی باید طرف حساب مدیران فرهنگی، پروردگار باشد و نباید این فعالیت‌های فرهنگی به سمت ریا کردن بلغزد و از راه اصلی خود خارج شودلذا ضرورت داد تا در این فعالیت ها اصل نگاه جهادی مورد توجه قرار  گیرد.

رحیم پور ازغدی تاکید کرد: پرچم فرهنگ هنگامی برافراشته خواهد شد که شادی، سرور، عشق و معرفت اهل بیت در آن گسترده شود، البته شادی باید توام با کرامت نه بر علیه کرامت باشد و اگر هر فردی هر نوع فعالیت فرهنگی را آغاز کند اما به جزئیات آن توجه نداشته باشد با شکست رو برو می‌شود بنابراین در امورات فرهنگی باید نتیجه و ثمره آن را مدنظر قرار دهیم.

این استاد دانشگاه  اظهار کرد: تکلیف گرایی اسلامی باید سر لوحه کارهای فرهنگی قرار گیرد و باید از نتیجه پرستی صرف دوری جوییم و باید توجه خود را به محتوا گرایی فعالیت‌های فرهنگی معطوف کنیم و بدانیم که اگر رفتار اشتباهی در بالا رفتن پرچم فعالیت‌های فرهنگی از ما سر بزند و مردم  از آن استقبال نکنند، این فعالیت در راستای اعمال اهل بیت(ع) قرار نمی‌گیرد.

لزوم مراقبت از انحراف مفاهیم شیعی

عضو شورای انقلاب فرهنگی بیان کرد: مراقبت از انحراف مفاهیم شیعی یکی دیگر از اموری است که در فعالیت های فرهنگی باید در نظر گرفته شود و نباید بگذاریم که مفاهیم شیعی دست آویز منحطان دینی مانند وهابیون شود و در این مسیر شیعه باید در برابر تهاجم های دشمن هوشیار باشد زیرا زیارت و توسل و شفاعت یا دینی و یا مشرکانه است و باید مواظب باشیم که مفاهیم دینی آنگونه که خوشایند منحرفان دینی است ترجمه و تفسیر نشود.

به گفته وی در حال حاضر برخی از موضع گیری‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی، مایه انحراف است و از همین انحرافات است که بدعت گزاری‌ها و فرقه‌های دینی منحطی به وجود می آید بنابراین ضرورت دارد تا در طبقه بندی الویت‌های فرهنگی و مهندسی زمان و امکانات به تسهیل روند فعالیت‌های فرهنگی سرعت داده شود.

عضو شورای انقلاب فرهنگی با اشاره به نشاط و شادی در فرهنگ اسلامی و دینی عنوان کرد: امروز باید دریابیم که کدام دسته از شادی‌ها و غم‌ها مبین و تعریف کننده فرهنگ و دین است و امروزه شادی‌ها و غم‌ها یا در مسیر رشد و تعالی و یا در مسیر نابودی هستند و به عنوان نمونه شادی‌هایی وجود دارد که ناشی از حماقت، تمسخر و غفلت است و در حقیقت این‌ها شادی های حیوانی هستند و دین نیز در مقابل این دسته از شادی‌ها جبهه سخت و محکمی گرفته است.

رحیم‌پور ازغدی با تاکید بر اینکه در دین اصالت با غم و شادی نیست بلکه اصالت با رشد و نمو است، عنوان کرد: گاه مواضع سیاسی و فرهنگی افراد سبب شکل گیری انحراف می‌شود و به این موضوع باید توجه کرد که وقتی علم وجود نداشته باشد وفا و خلوص هم از بین می‌برد و در این راستا مراقبت از اصالت شیعی و آمادگی در برابر عوام فریبی و شستشوهای مغزی دشمن یکی دیگر از اصول مهم در رفتار و فعالیت‌های فرهنگی است.

وی تاکید کرد: دشمن یا به شکل مکر و حیله‌گری در پشت پرده قرار دارد و یا در برابر ما به مبارزه مستقیم می‌پردازد بنابراین در جریان فعالیت های فرهنگی باید به این مقوله توجه کنیم.

دسته بندی: 
+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید