آمار

شما اینجا هستید

حضور خواهران درهمایش هسته های پژوهشی

 اعضای طرح مطالعاتی شهید مطهری معاونت خواهران کانون سه شنبه سوم تیرماه درهمایش هسته های پژوهشی كانون های فرهنگی هنری مساجد  شرکت کردند.

طاووس بهشت: اعضای طرح مطالعاتی شهید مطهری معاونت خواهران کانون فرهنگی، هنری امام زمان(عج) سه شنبه سوم تیرماه درهمایش هسته های پژوهشی كانون های فرهنگی هنری مساجد شرکت کردند.

در این همایش که با حضور اعضای هسته های پژوهشی کانونهای شهرستانهای کاشان ،آران و بیدگل  و نظنز و راوند تشکیل شد مسول پژوهشی دبیرخانه هئیت نظارت بر کانونهای فرهنگی وهنری مساجداستان اصفهان جناب آقای طاووسی به بررسی، تبیین و تشریح اهداف  بخش پژوهشی دبیرخانه و موضوعات پژوهشی مورد نیاز جامعه پرداختند.

در پایان این همایش سه عدد نرم افزار فرهنگی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی در اختیار مسولین هسته های پژوهشی قرار گرفت.

دسته بندی: 
+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید