آمار

شما اینجا هستید

ياداشت

عزت غزه سنگ محک جهان اسلام

هدف و منفعت جبهه استکبار از به وجود آوردن اوضاع و شرایطی این چنین در منطقه چیست ؟عکس العمل جبهه مقاومت در برابر این هجمه ها چه بوده است ؟وظیفه ما به عنوان مسلمان در برابر اوضاع و شرایط  وخیم جهان اسلام چیست ؟

هدف و منفعت جبهه استکبار از به وجود آوردن اوضاع و شرایطی این چنین در منطقه چیست ؟عکس العمل جبهه مقاومت در برابر این هجمه ها چه بوده است ؟وظیفه ما به عنوان مسلمان در برابر اوضاع و شرایط  وخیم جهان اسلام چیست ؟

اولويت فهم و تدبر بر جزءخوانی

 متاسفانه مجامع قرآني ما در طول ماه مبارک درعوض توجه به تدبر در قرآن و یادگیری بیشتر مفاهیم قرآنی فقط توجه به خواندن یک جزء در هر شب دارند که این مسئله باعث شده جوانان از مفاهیم  كتاب خدا بهره نبرند که این یکی از معضلات فرهنگی است.

عبدالله عباسی آرانی

 متاسفانه مجامع قرآني ما در طول ماه مبارک درعوض توجه به تدبر در قرآن و یادگیری بیشتر مفاهیم قرآنی فقط توجه به خواندن یک جزء در هر شب دارند که این مسئله باعث شده جوانان از مفاهیم  كتاب خدا بهره نبرند که این یکی از معضلات فرهنگی است.

توصیه هایی برای ورود به ضیافت خدا

 شاید سوال خیلی از مومنین این باشد که در این فرصت کم برای جبران آنچه از ماه شعبان از دست رفته و ورود پاک وزیباتر به ماه رمضان چه کارهایی را در اولویت عمل قرار دهیم

مهدی رحمتی آرانی

 شاید سوال خیلی از مومنین این باشد که در این فرصت کم برای جبران آنچه از ماه شعبان از دست رفته و ورود پاک وزیباتر به ماه رمضان چه کارهایی را در اولویت عمل قرار دهیم

فرهنگ اقتصادی مقدم بر اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی برای طرح می‌خواهد و اگر فرهنگ مصرفی و اقتصادی جامعه از یک سو و نظام‌ها و ساختارهای اداری و اقتصادی از سوی دیگر به خوبی جهت نگرفته باشد، این سیاست‌ها هرگز محقق نخواهد شد.

محمدرضا انیسی

اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی برای طرح می‌خواهد و اگر فرهنگ مصرفی و اقتصادی جامعه از یک سو و نظام‌ها و ساختارهای اداری و اقتصادی از سوی دیگر به خوبی جهت نگرفته باشد، این سیاست‌ها هرگز محقق نخواهد شد.

اندیشه مهدویت اندیشه جهانی

همان گونه که از آیات بر می آيد به صورت قطعی و یقینی خبر از غلبه دین اسلام بر سایر ادیان و سخن از حکومت صالحان بر سراسر زمین می گوید و می توان نتیجه گرفت که اندیشه مهدویت یک اندیشه جهانی است

عبدالله عباسی آرانی

همان گونه که از آیات بر می آيد به صورت قطعی و یقینی خبر از غلبه دین اسلام بر سایر ادیان و سخن از حکومت صالحان بر سراسر زمین می گوید و می توان نتیجه گرفت که اندیشه مهدویت یک اندیشه جهانی است

زمان ظهور را «ما» تعیین می‌کنیم!

یکی از واضح‌ترین نکات در مورد ظهور آن است که هر کس در تحقق آن، به اندازه‌ی خود موثر است.از مسئولان نظام اسلامی تا افرادی که خردترین و کوچک‌ترین نقش‌ها را در جامعه بر عهده دارند، همه مسئولند.

محمد رضا انیسی

یکی از واضح‌ترین نکات در مورد ظهور آن است که هر کس در تحقق آن، به اندازه‌ی خود موثر است.از مسئولان نظام اسلامی تا افرادی که خردترین و کوچک‌ترین نقش‌ها را در جامعه بر عهده دارند، همه مسئولند.

آسیب شناسی فرهنگی

مراد از فرهنگ که در تعبیرات مقام معظم رهبری بدان اشاره رفته است چيست ؟ هدف ايشان از بيان اين نكته كه "مواظب رخنه فرهنگی باشید که قابل جبران نیست ولی رخنه اقتصادی قابل رفع است " به راستي چیست ؟

حجت الاسلام عبدالله عباسی

مراد از فرهنگ که در تعبیرات مقام معظم رهبری بدان اشاره رفته است چيست ؟ هدف ايشان از بيان اين نكته كه "مواظب رخنه فرهنگی باشید که قابل جبران نیست ولی رخنه اقتصادی قابل رفع است " به راستي چیست ؟

جهاد فرهنگی و شهادت فرهنگی

جهاد فرهنگی هم مانند جهاد نظامی به شهادت ختم می‌شود. اما همان طور که در جهاد فرهنگی عرصه و سلاح فرق کرده است، نوع شهادت هم متفاوت است.

محمدرضا انیسی

جهاد فرهنگی هم مانند جهاد نظامی به شهادت ختم می‌شود. اما همان طور که در جهاد فرهنگی عرصه و سلاح فرق کرده است، نوع شهادت هم متفاوت است.

راه اصلاح فرهنگ

یقین بدانیم که مسیر اصلاح فرهنگ کشور از مسیر سازمان های فرهنگی نمی گذرد. آن چیزی که تاکنون فرهنگ کشور را حفظ کرده و حفظ خواهد کرد، حرکت های خودجوش جوانان مردمی بوده است. 

مهدی مولایی

یقین بدانیم که مسیر اصلاح فرهنگ کشور از مسیر سازمان های فرهنگی نمی گذرد. آن چیزی که تاکنون فرهنگ کشور را حفظ کرده و حفظ خواهد کرد، حرکت های خودجوش جوانان مردمی بوده است. 

اقتصاد مهم تر است یا فرهنگ؟

اقتصاد مهم تر است یا فرهنگ؟ این سوالی است که بارها در ذهن بسیاری از ما پیش آمده است و هر بار متناسب با مشاهدات عینی خود پاسخی برای آن ارائه کرده ایم.

مهدی مولایی

اقتصاد مهم تر است یا فرهنگ؟ این سوالی است که بارها در ذهن بسیاری از ما پیش آمده است و هر بار متناسب با مشاهدات عینی خود پاسخی برای آن ارائه کرده ایم.

صفحه‌ها

اشتراک در ياداشت