آمار

شما اینجا هستید

ياداشت

عاشورا نقطه ستيز با تلون و مداهنه

   "كسب دنيا "، "حفظ دنيا " و "دفع ضرر دنيوی" سه عملی است كه مداهنه گران برای توجيه عمل خود به آن متوسل می شوند. اما مشكل اصلی جايی است كه مداهنه به يک سيره اجتماعی تبديل شود. 

سیدالشهدا

   "كسب دنيا "، "حفظ دنيا " و "دفع ضرر دنيوی" سه عملی است كه مداهنه گران برای توجيه عمل خود به آن متوسل می شوند. اما مشكل اصلی جايی است كه مداهنه به يک سيره اجتماعی تبديل شود. 

این را فقط جوان ایرانی بخواند!

جوان ایرانی این روزها برای دریافت حقایق و سبک های صحیح زندگی عطش نشان می دهد و گهگاه میان این کتاب و آن کتاب و این فیلم و آن فیلم تقلا و تکاپو می کند. در این مسیر جستجوگرانه خوب است که او با الگوهای عملی مواجه شود. یکی از بهترین الگوها، امام خمینی (ره) است.

سید مهدی سیدی

جوان ایرانی این روزها برای دریافت حقایق و سبک های صحیح زندگی عطش نشان می دهد و گهگاه میان این کتاب و آن کتاب و این فیلم و آن فیلم تقلا و تکاپو می کند. در این مسیر جستجوگرانه خوب است که او با الگوهای عملی مواجه شود. یکی از بهترین الگوها، امام خمینی (ره) است.

پیچ تاریخی و دفاع مقدس

سال هاست که از حماسه دفاع مقدس می گذرد و هر سال درس ها و عبرت های این حماسه تازه تر و جدیدتر می شود. راز این جدید بودن هم در این است که «و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون». اما امروز که امت اسلامی در پیچ تاریخی قرار گرفته است درس ها و عبرت های این حماسه برای ما چیست؟ برای بیان این موضوع، مطالبی به صورت چند نکته بیان می شود:

مهدی مولایی آرانی

سال هاست که از حماسه دفاع مقدس می گذرد و هر سال درس ها و عبرت های این حماسه تازه تر و جدیدتر می شود. راز این جدید بودن هم در این است که «و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون». اما امروز که امت اسلامی در پیچ تاریخی قرار گرفته است درس ها و عبرت های این حماسه برای ما چیست؟ برای بیان این موضوع، مطالبی به صورت چند نکته بیان می شود:

هدف مشترک آمریکا و صدام از جنگ تحمیلی

بررسی علل وقوع جنگ بدون توجه به وقوع انقلاب اسلامی و اثرات آن در نظام جهانی غیر ممکن است، از میان عللی که در مورد تجاوز عراق به ایران ارائه می شود همواره به علت های فرعی و غیر اصلی پرداخته می شود، در حالی که علل و انگیزه اصلی فروپاشی و براندازی نظام اسلامی در ایران توسط یک دولت ثالث است، که طرح آن از سوی محافل استکباری ریخته شده است.

محمدرسول نجاتی آرانی

بررسی علل وقوع جنگ بدون توجه به وقوع انقلاب اسلامی و اثرات آن در نظام جهانی غیر ممکن است، از میان عللی که در مورد تجاوز عراق به ایران ارائه می شود همواره به علت های فرعی و غیر اصلی پرداخته می شود، در حالی که علل و انگیزه اصلی فروپاشی و براندازی نظام اسلامی در ایران توسط یک دولت ثالث است، که طرح آن از سوی محافل استکباری ریخته شده است.

شعار منجی خواهی در پیچ تاریخی

با توجه به رویداد های اخیر در سطح جهان و واکنش های ملت ها به این وقایع می توان بهتر به راز همگرایی در نظام مهدوی پی برد. بشر در این پیچ حساس باید با این بلوغ برسد که راه حل  درد هایش آمدن آن منجی است.

محمد رسول نجاتی آرانی

با توجه به رویداد های اخیر در سطح جهان و واکنش های ملت ها به این وقایع می توان بهتر به راز همگرایی در نظام مهدوی پی برد. بشر در این پیچ حساس باید با این بلوغ برسد که راه حل  درد هایش آمدن آن منجی است.

موسيقی حرام، مخدر روح

 وجه افتراق بین مخدر بودن تریاک،هروئین،کراک،شیشه و مخدر بودن موسیقی این است که آنها جسم را سست میکنند اما موسیقی روح(نفس) را سست میکند

حسین رحمتی

 وجه افتراق بین مخدر بودن تریاک،هروئین،کراک،شیشه و مخدر بودن موسیقی این است که آنها جسم را سست میکنند اما موسیقی روح(نفس) را سست میکند

عزت غزه سنگ محک جهان اسلام

هدف و منفعت جبهه استکبار از به وجود آوردن اوضاع و شرایطی این چنین در منطقه چیست ؟عکس العمل جبهه مقاومت در برابر این هجمه ها چه بوده است ؟وظیفه ما به عنوان مسلمان در برابر اوضاع و شرایط  وخیم جهان اسلام چیست ؟

هدف و منفعت جبهه استکبار از به وجود آوردن اوضاع و شرایطی این چنین در منطقه چیست ؟عکس العمل جبهه مقاومت در برابر این هجمه ها چه بوده است ؟وظیفه ما به عنوان مسلمان در برابر اوضاع و شرایط  وخیم جهان اسلام چیست ؟

اولويت فهم و تدبر بر جزءخوانی

 متاسفانه مجامع قرآني ما در طول ماه مبارک درعوض توجه به تدبر در قرآن و یادگیری بیشتر مفاهیم قرآنی فقط توجه به خواندن یک جزء در هر شب دارند که این مسئله باعث شده جوانان از مفاهیم  كتاب خدا بهره نبرند که این یکی از معضلات فرهنگی است.

عبدالله عباسی آرانی

 متاسفانه مجامع قرآني ما در طول ماه مبارک درعوض توجه به تدبر در قرآن و یادگیری بیشتر مفاهیم قرآنی فقط توجه به خواندن یک جزء در هر شب دارند که این مسئله باعث شده جوانان از مفاهیم  كتاب خدا بهره نبرند که این یکی از معضلات فرهنگی است.

توصیه هایی برای ورود به ضیافت خدا

 شاید سوال خیلی از مومنین این باشد که در این فرصت کم برای جبران آنچه از ماه شعبان از دست رفته و ورود پاک وزیباتر به ماه رمضان چه کارهایی را در اولویت عمل قرار دهیم

مهدی رحمتی آرانی

 شاید سوال خیلی از مومنین این باشد که در این فرصت کم برای جبران آنچه از ماه شعبان از دست رفته و ورود پاک وزیباتر به ماه رمضان چه کارهایی را در اولویت عمل قرار دهیم

فرهنگ اقتصادی مقدم بر اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی برای طرح می‌خواهد و اگر فرهنگ مصرفی و اقتصادی جامعه از یک سو و نظام‌ها و ساختارهای اداری و اقتصادی از سوی دیگر به خوبی جهت نگرفته باشد، این سیاست‌ها هرگز محقق نخواهد شد.

محمدرضا انیسی

اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی برای طرح می‌خواهد و اگر فرهنگ مصرفی و اقتصادی جامعه از یک سو و نظام‌ها و ساختارهای اداری و اقتصادی از سوی دیگر به خوبی جهت نگرفته باشد، این سیاست‌ها هرگز محقق نخواهد شد.

صفحه‌ها

اشتراک در ياداشت