آمار

شما اینجا هستید

ياداشت

نهضت وصیت‌نامه‌خوانی شهدا

اگر قرار نبود شهیدان فریاد بزنند مرگ بر آمریکا و اگر قرار نبود شهیدان در‌حال مجاهدت و کار باشند، چرا اصلا شهید شدند؟ 

مؤدب

اگر قرار نبود شهیدان فریاد بزنند مرگ بر آمریکا و اگر قرار نبود شهیدان در‌حال مجاهدت و کار باشند، چرا اصلا شهید شدند؟ 

رسانه و آموزش در مسیر ظهور

آن چنان که در مورد فرد گفته شد، آن چه جامعه را نیز در این مسیر موفق می‌کند، بصیرت صحیح اجتماعی است. جامعه‌ی موحد می‌تواند سختی‌های مقارن ظهور را تحمل کند و از آزمایش‌های سخت آن به سلامت به در رود.

آن چنان که در مورد فرد گفته شد، آن چه جامعه را نیز در این مسیر موفق می‌کند، بصیرت صحیح اجتماعی است. جامعه‌ی موحد می‌تواند سختی‌های مقارن ظهور را تحمل کند و از آزمایش‌های سخت آن به سلامت به در رود.

سلاحی به نام دعا

 در حالی که تمام منابر و مساجد برای حضرت ممنوع بود، حضرت با روش‌هایی مثل تربیت کنیز و عبد، یک جهاد علمی و فرهنگی را ایجاد کردند که زمینه‌ای شد برای جهاد علمی حضرت باقر و امام صادق(ع).

 در حالی که تمام منابر و مساجد برای حضرت ممنوع بود، حضرت با روش‌هایی مثل تربیت کنیز و عبد، یک جهاد علمی و فرهنگی را ایجاد کردند که زمینه‌ای شد برای جهاد علمی حضرت باقر و امام صادق(ع).

تاوان یک انتخاب درست

در حال حاضر ملت‌ها در حال پس دادن امتحان هستند، یک ملت با فشارهای اقتصادی آزمایش می شود و یک ملت با فشارهای ناشی از جنگ و تروریسم. مهم این است که در مقابل این فشارها کوتاه نیایند و افق‌های خود را با آن چه مطلوب ظهور است هماهنگ کنند.

محمدرسول نجاتی

در حال حاضر ملت‌ها در حال پس دادن امتحان هستند، یک ملت با فشارهای اقتصادی آزمایش می شود و یک ملت با فشارهای ناشی از جنگ و تروریسم. مهم این است که در مقابل این فشارها کوتاه نیایند و افق‌های خود را با آن چه مطلوب ظهور است هماهنگ کنند.

«نگاه جبهه‌ای»، گمشده فرهنگ انقلاب

باید قبول کرد که کار جبهه‌ای کردن را باید از چهره‌های جریان روشنفکری آموخت و دید که چگونه خودشان به خودشان ضریب رسانه‌ای می‌دهند و جریانشان را به فضای هنری کشور تحمیل می‌کنند تا همه بیاندیشند که هنر ایران اسلامی آن چیزیست که آن‌ها نمایش می‌دهند

باید قبول کرد که کار جبهه‌ای کردن را باید از چهره‌های جریان روشنفکری آموخت و دید که چگونه خودشان به خودشان ضریب رسانه‌ای می‌دهند و جریانشان را به فضای هنری کشور تحمیل می‌کنند تا همه بیاندیشند که هنر ایران اسلامی آن چیزیست که آن‌ها نمایش می‌دهند

فعالیت موثر فرهنگی

در حوزه فرهنگ میزان فعالیت‌های بیهوده و گزارش کاری بسیار زیاد است، امروز همه نظریه‌پرداز هستند و همه برنامه‌ریز هستند و همه آوینی هستند. ما در حوزه‌هایی که در آن‌ها تخصصی نداریم، مشغول اتلاف بودجه‌ها هستیم و حیا گمشده اصلی ماجراست.

در حوزه فرهنگ میزان فعالیت‌های بیهوده و گزارش کاری بسیار زیاد است، امروز همه نظریه‌پرداز هستند و همه برنامه‌ریز هستند و همه آوینی هستند. ما در حوزه‌هایی که در آن‌ها تخصصی نداریم، مشغول اتلاف بودجه‌ها هستیم و حیا گمشده اصلی ماجراست.

شهید؛ انسان تراز انقلاب اسلامی

چرا حضرت امام در روز ١٢بهمن در جمله ابتدایی سخنرانی‌شان در بهشت زهرا از شهدای نهضت و پدرومادرانشان نام می‌برند؟ چرا امام در بندهای انتهایی وصیت‌نامه خود دوباره از مقام شهادت و شهیدان سخن می‌گویند؟

شهید

چرا حضرت امام در روز ١٢بهمن در جمله ابتدایی سخنرانی‌شان در بهشت زهرا از شهدای نهضت و پدرومادرانشان نام می‌برند؟ چرا امام در بندهای انتهایی وصیت‌نامه خود دوباره از مقام شهادت و شهیدان سخن می‌گویند؟

فاصله دور فرهنگ در سال فرهنگ

در خصوص نوع و عملکرد نهادهای فرهنگی کشور در سال 93 باز هم ما را به فضای انتظار آمیزی از تحول دعوت می کند و هنوز دغدغه های انجام فعالیت های اصیل و عمیق هنری احساس می شود. 

فرهنگ

در خصوص نوع و عملکرد نهادهای فرهنگی کشور در سال 93 باز هم ما را به فضای انتظار آمیزی از تحول دعوت می کند و هنوز دغدغه های انجام فعالیت های اصیل و عمیق هنری احساس می شود. 

چرا اقتصاد مقاومتی آن چیزی نیست که لیبرال‌ها می‌گویند؟!

 تغییر فرهنگ اقتصادی از جنس نصیحت و سفارش نیست که بخواهیم با تبلیغات بگوییم که قناعت داشته باشید و یا اینکه اهل کار باشید.

اقتصاد مقاومتی

 تغییر فرهنگ اقتصادی از جنس نصیحت و سفارش نیست که بخواهیم با تبلیغات بگوییم که قناعت داشته باشید و یا اینکه اهل کار باشید.

کدام جشنواره، کدام سینما، کدام فجر؟

 سوال اساسی این جاست که سی و سه سال زندگی سیمرغ سینمای ایران، چه آثاری در پیشبرد اهداف انقلاب داشته و کدام افق‌ها را نشانه گرفته است

 سوال اساسی این جاست که سی و سه سال زندگی سیمرغ سینمای ایران، چه آثاری در پیشبرد اهداف انقلاب داشته و کدام افق‌ها را نشانه گرفته است

صفحه‌ها

اشتراک در ياداشت