آمار

شما اینجا هستید

ياداشت

هدف متعالی هنر انقلاب

اگر هنر انقلاب اسلامی بخواهد از سلطه‌ی توهم بر هنر رها شود، باید هدف متعالی خود را بازشناسد. اگر هدف ما مطابق غرب باشد، ما عقب مانده ایم، ولی اگر هدف عوض شود، ما پیشتازان تمدن آینده خواهیم بود.

اگر هنر انقلاب اسلامی بخواهد از سلطه‌ی توهم بر هنر رها شود، باید هدف متعالی خود را بازشناسد. اگر هدف ما مطابق غرب باشد، ما عقب مانده ایم، ولی اگر هدف عوض شود، ما پیشتازان تمدن آینده خواهیم بود.

«انقلاب اسلامی» پیشگام، موثر، مستمر

برای آنکه بتوانیم در چهارچوب اهداف و آرمان‌های انقلاب حرکت کنیم و این سه خصلت را برای انقلاب اسلامی تضمین نمائیم باید در همان هندسهای که «امام خمینی(ره)» تنظیم کرده است، حرکت کنیم.

نجاتی

برای آنکه بتوانیم در چهارچوب اهداف و آرمان‌های انقلاب حرکت کنیم و این سه خصلت را برای انقلاب اسلامی تضمین نمائیم باید در همان هندسهای که «امام خمینی(ره)» تنظیم کرده است، حرکت کنیم.

9دی 88 و 9 دیِ امروز

ویژگی نقاط عطف تاریخی این است که قلیل اند و موثر. این نقاط و وقایع گرچه در طول تاریخِ چنددهه اخیر به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد اما اهمیت و اثرگذاری آنها به اندازه چندصدسال می باشد. - 15 خرداد42، 19دی56، 12و 22بهمن57، 23 تیر 78 و 9 دی 88 از مهمترین نقاط عطف در حرکت الهی مردم ایران اسلامی برای شکل گیری و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

ویژگی نقاط عطف تاریخی این است که قلیل اند و موثر. این نقاط و وقایع گرچه در طول تاریخِ چنددهه اخیر به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد اما اهمیت و اثرگذاری آنها به اندازه چندصدسال می باشد. - 15 خرداد42، 19دی56، 12و 22بهمن57، 23 تیر 78 و 9 دی 88 از مهمترین نقاط عطف در حرکت الهی مردم ایران اسلامی برای شکل گیری و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

مهمان تمدن ساز

امام(ع) در طول مسیر احادیث را از حضرت علی(ع) و پیامبر(ص) برای مردم تبیین می کرد که این بهترین روش برای معرفی مکتب تشیع وخنثی کننده توطئه‌هایی بود که شیعه را خارج از دین می شمرد. نمونه برجسته‌ی آن حدیث سلسله الذهب بود.

امام(ع) در طول مسیر احادیث را از حضرت علی(ع) و پیامبر(ص) برای مردم تبیین می کرد که این بهترین روش برای معرفی مکتب تشیع وخنثی کننده توطئه‌هایی بود که شیعه را خارج از دین می شمرد. نمونه برجسته‌ی آن حدیث سلسله الذهب بود.

درس‌هایی از زیارت اربعین

پیاده‌‍روی اربعین که هر ساله به طرف کربلا برپا می شود نیز یکی از جنبه‌های عملی تدبر در زیارت اربعین است که ما در آن شاهد هستیم غیر از شیعیان، مسلمانان دیگر و حتی مسیحیان از کشورهای اروپایی هم در این راهپیمایی عظیم  شرکت می‌کنند.

عبدالله عباسی

پیاده‌‍روی اربعین که هر ساله به طرف کربلا برپا می شود نیز یکی از جنبه‌های عملی تدبر در زیارت اربعین است که ما در آن شاهد هستیم غیر از شیعیان، مسلمانان دیگر و حتی مسیحیان از کشورهای اروپایی هم در این راهپیمایی عظیم  شرکت می‌کنند.

پروژه نفوذ كليد خورده است

نفوذ پدیده‌ای همه‌جانبه است که می‌تواند تا درون خانه‌ها و افکار رخنه کند و به فتنه‌ای خطرناک تر از فتنه‌های قبل تبدیل شود. در مقابل این رخداد خطرناک، تنها راهِ بیمه شدن، تبعیت محض از فرامین ولایت فقیه و اجرای آن در بُعد عمل است. چرا که تنها کسی که به خوبی حربه دشمن را می‌شناسد و در عین حال راه و نوش دارو را می‌شناسد اوست.

نفوذ پدیده‌ای همه‌جانبه است که می‌تواند تا درون خانه‌ها و افکار رخنه کند و به فتنه‌ای خطرناک تر از فتنه‌های قبل تبدیل شود. در مقابل این رخداد خطرناک، تنها راهِ بیمه شدن، تبعیت محض از فرامین ولایت فقیه و اجرای آن در بُعد عمل است. چرا که تنها کسی که به خوبی حربه دشمن را می‌شناسد و در عین حال راه و نوش دارو را می‌شناسد اوست.

تجلی ارزشها در عاشورا

 در عاشورا همه زیبایی ها و ارزش های دینی را می شود مشاهده کرد. از عاطفه نسبت به زن و فرزند، عیادت از مریض، مردانگی در برابر کسانی که حتی راه را به امام بستند، رشادت و شهامت و ایثار و... .

 در عاشورا همه زیبایی ها و ارزش های دینی را می شود مشاهده کرد. از عاطفه نسبت به زن و فرزند، عیادت از مریض، مردانگی در برابر کسانی که حتی راه را به امام بستند، رشادت و شهامت و ایثار و... .

نکته‌هایی از سیره‌ی تربیتی امام هادی(ع)

امام‌ هادی(ع) تنها هشت سال در کنار امام  جواد(ع) زندگی کردند و پس از شهادت ایشان، در همان سنین کودکی به امامت رسیدند. حضرت در سال ۲۲۰ قمری به امامت رسیدند و تا زمان شهادتشان در سال ۲۵۴ قمری، با شش تن از خلفای عباسی معاصر بودند و در نهایت توسط معتز عباسی به شهادت رسیدند.

امام‌ هادی(ع) تنها هشت سال در کنار امام  جواد(ع) زندگی کردند و پس از شهادت ایشان، در همان سنین کودکی به امامت رسیدند. حضرت در سال ۲۲۰ قمری به امامت رسیدند و تا زمان شهادتشان در سال ۲۵۴ قمری، با شش تن از خلفای عباسی معاصر بودند و در نهایت توسط معتز عباسی به شهادت رسیدند.

نقطه‌ی شروع یک حماسه‌

در واقع کوفیان نخبگان جهان اسلام آن روزگار بودند که موقعیت آنان باعث می‌شد کوفه به عنوان یکی از شهرهای مهم در قلمرو اسلامی شناخته شود. البته آنانی که از امام دعوت کردند، همگی به امام ایمان نداشتند، بلکه عده‌ای اندک به خاطر ایمان خود نامه نوشتند و بقیه یا به خاطر انگیزه‌های قومی و منفعت‌طلبانه و عده‌ی دیگری به خاطر جوگیر شدن به این کار دست زدند.

در واقع کوفیان نخبگان جهان اسلام آن روزگار بودند که موقعیت آنان باعث می‌شد کوفه به عنوان یکی از شهرهای مهم در قلمرو اسلامی شناخته شود. البته آنانی که از امام دعوت کردند، همگی به امام ایمان نداشتند، بلکه عده‌ای اندک به خاطر ایمان خود نامه نوشتند و بقیه یا به خاطر انگیزه‌های قومی و منفعت‌طلبانه و عده‌ی دیگری به خاطر جوگیر شدن به این کار دست زدند.

امام باقر(ع) خیر انسان را در چه می بینند؟

هر گاه می خواهید ببینید آیا در شما خیری هست یا نه، به دل خود نگاه کنید. اگر بندگان مطیع خدا و آنانی را که اهل طاعت خدا هستند، دوست دارید و دشمنان خدا و آنانی را که اهل معصیت الهی هستند، دشمن می دارید، بدان که در تو خیری هست.

هر گاه می خواهید ببینید آیا در شما خیری هست یا نه، به دل خود نگاه کنید. اگر بندگان مطیع خدا و آنانی را که اهل طاعت خدا هستند، دوست دارید و دشمنان خدا و آنانی را که اهل معصیت الهی هستند، دشمن می دارید، بدان که در تو خیری هست.

صفحه‌ها

اشتراک در ياداشت