آمار

شما اینجا هستید

غریبانه ترین شام

 پادکست «غریبانه ترین شام»
ویژه شب شام غریبان

باصدای: زهرا خوشنانی
انتخاب و تنظیم آهنگ: محسن قامتی
 متن: ابوالفضل رزاقیان
 بازنویسی متن: فاطمه بی خوابی
طراحی و اجرای کاور: فاطمه بی خوابی- محسن قامتی
◽️محصول طاووس بهشت

+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید